Proces op TV?

06 05 05 - 11:01


Ik las vanmorgen dat hoogleraar in het mediarecht Schuijt van mening is dat het proces tegen Mohammed B zonder problemen integraal op televisie kan worden uitgezonden. Er wordt wel bijgezegd dat hij dat heeft gezegd omdat hij geen belemmeringen aanwezig acht op grond van het portretrecht of om redenen van privacy. Schuijt vindt ook dat de foto van B. zonder balkje kan worden getoond omdat de moord op Theo van Gogh de samenleving zeer heeft geschokt (De foto vond ik via Google). Schuijt refereert daarmee in eerste instantie vermoedelijk aan artikel 21 van de Auteurswet waarin in feite gesteld wordt dat degene die een portret maakt (en dus het auteursrecht er op heeft) dat niet mag openbaar maken als een redelijk belang van geportretteerde zich daartegen verzet. En natuurlijk hangt dit samen met artikel 10 van de Grondwet (en artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de mens) waarin het recht op privacy is vastgelegd. Schuijt denkt daarover dat het heilzaam zou kunnen zijn, na de deuk die onze rechtsorde heeft opgelopen, om het proces integraal uit te zenden. Hij is klaarblijkelijk van mening dat B's recht op privacy moet wijken voor het grotere belang van het herstel van de rechtsorde.
Een ander aspect van deze kwestie is dat de publieke opinie het proces zoals dat gevoerd zal gaan worden mogelijk zal gaan beïnvloeden en daarmee de oordeelsvorming van betrokkenen, met name rechters. Daarmee zou het recht op een eerlijk proces zoals dat is vastgelegd in artikel 6 van het EVRM aangetast worden en is er een aanleiding voor B daarin om naar de rechter te stappen en bezwaar te maken tegen de gang van zaken.
Wat vind jij?
Naar aanleiding van de reactie van Annemiek dacht ik dat het goed is om ook mijn eigen standpunt hier te vermelden. Ik vind het een lastige kwestie. Ik vind inderdaad dat wat B. gedaan heeft raakt aan de fundamenten van onze samenleving. Dat zou dan rechtvaardigen dat zijn recht op privacy niet zo groot is als dat van een willekeurige ander iemand. Ik denk echter met Annemiek dat het nut van het vertonen van het proces op de TV niet zo groot zal zijn en al helemaal niet in het kader van het herstel van de rechtsorde. Ik denk dat die er het beste bij gebaat zou zijn als er een normaal, gedegen proces plaats vindt waarover goede en zo objectief mogelijke verslaggeving geschiedt die de gebeurtenissen in een kader zet waardoor mensen kunnen begrijpen wat de ratio is.
Mocht ik onduidelijk zijn geweest in mijn logje, aarzel dan niet om om verduidelijking te vragen. Als jij het niet kunt volgen, dan zijn er vast nog anderen die dat ook niet kunnen. Dus Annemiek, wat is er onduidelijk?

vijf reacties

V@nM@n

Eens kijken of die ook wordt vrijgesproken als iedereen erbij kan zijn…

V@nM@n (URL) - 06-05-’05 14:08
Amiek

Ik denk dat het niet helpt om de rechtsorde te herstellen. De meeste mensen zullen 3/4 van het Nederlandse proces niet begrijpen (ik begrijp een groot deel van je logje al niet). Bovendien zal het voor veel mensen een grote schok zijn dat een Nederlandse rechtbank niet lijkt op een Amerikaanse rechtbank. Misschien is het daarom wel goed om te doen, maar dan is het meer educatief. Ik denk dat het voor de uitspraak niet uitmaakt of er camera’s bij zijn of niet, bovendien heeft hij al schuld bekend. De vraag zal dus niet zo zeer zijn of Mohammed B. veroordeeld wordt, maar wat zijn straf is.

Amiek (URL) - 06-05-’05 18:06
Hans

Ik vind persoonlijk dat iemand in vol ornaat in de publiciteit mag als hij of zij:
1/ iemand doelbewust liquideert.
2/ Iemand liquideert waar hij of zij totaal geen relatie mee heeft.
Verder vind ik het volslagen verkeerd om de privacy van iemand prijs te geven met als enige doel om ‘het volk’ om welke reden dan ook tegemoet te komen. Dus ook verkeerd om iemand te ‘offeren’ met als doel om het vertrouwen in de rechtsorde te herstellen! bah!

Hans (URL) - 06-05-’05 19:25
Leibele

Iemand die als verdachte is gedaagd voor het gerecht is nog niet schuldig.Dat weet je pas als de rechter de uitspraak heeft gedaan.Om voortijds de gehele privacy openbaar te maken strookt niet met de beginselen van fatsoen.

Leibele (URL) - 06-05-’05 23:30
Downer

Zo’n uitzending zou weer heel wat teweeg brengen en volgens mij zeker niet helpen om het vertrouwen in de rechtsorde te herstellen.

Downer (URL) - 07-05-’05 01:25


(optioneel veld)
(optioneel veld)

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.