Geen goed idee?

27 04 05 - 12:03


Ik hoorde gisteren een verhaal op de radio van een professor in het staatsrecht die een redenering had waarom de actie 'Een royaal gebaar' geen goed idee was. Zijn betoog richtte zich met name tegen de procedurele kant van de actie. Want, zo zei hij, de actie had beter gericht kunnen worden aan de regering. Door de petitie te richten aan de Koningin breng je haar in verlegenheid en manoeuvreer je haar in een positie waarin ze alleen maar nee kan zeggen. En de reden daarvan is dat ze geen constitutionele crisis wil veroorzaken en de eenheid van de kroon in gevaar brengen. Die eenheid van de kroon is een bijzonder verschijnsel. De Koning(in) is namelijk onschendbaar en er bestaat ministeriele verantwoordelijkheid voor het handelen van de Koning(in). Zie onderstaand citaat uit een notitie over het Koningschap van Wim Kok aan de Tweede Kamer uit het jaar 2000:
"Het verstrekken van informatie over de totstandkoming van een beleidsopvatting van de minister voor zover het gaat om de mogelijke bijdrage daaraan van de Koning, verdraagt zich niet met de ministeriële verantwoordelijkheid en de grondwettelijke onschendbaarheid van de Koning. Schending daarvan doet afbreuk aan de eenheid van de regering die wezenlijk is voor het functioneren van het constitutionele koningschap. De bescherming van deze belangen ligt ten grondslag aan de uitzonderingsgrond "eenheid van de Kroon" in de Wet openbaarheid van bestuur."
Maar is zo'n rationele redenering nu van belang in het kader van die actie? Ja en nee. Ja, in de zin dat iedereen die dat maar wil zich er achter kan verschuilen. Nee, in de zin dat iedereen die een hart in z'n lijf heeft dat compassie voelt kan besluiten om te doen wat zijn/haar geweten of hart hem of haar ingeeft. Het geeft immers niet als onze Koningin even in verlegenheid zit. Zijn wij dat niet allen van tijd tot tijd? En moeten wij dan niet allen doen wat ons geweten en ons hart ons ingeeft? Staan jij en ik in ons leven niet voor gewetenskwesties? Nou dan! Klik dus op het kroontje in de linkerkolom en zet ook je handtekening als je dat nog niet gedaan hebt.
Op de foto zie je een aantal kinderen die dreigen uitgewezen te worden en die op de actiedag afgelopen dinsdag met elkaar het Wilhelmus zongen (klik voor grotere foto). Hoezo inburgeringsprogramma?
Foto: Hans Speekenbrink

Eén reactie

Leibele

Onze Trix laat zich door niemand de mond snoeren en als het moet pleegt ze een Coup.Zoals ze dat deed ten gunste van Willempie Kok.Die prof is een beetje in de war.Er worden veel brieven naar Trix gestuurt en vaak nog succesvol ook.

Leibele (URL) - 28-04-’05 01:04


(optioneel veld)
(optioneel veld)

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.