Canon, wel of niet?

01 02 05 - 13:33Afgelopen zondag in Buitenhof werd er gesproken over de wenselijkheid van een canon. Nee, niet het meerstemmige liedje maar een canon in de zin van een soort samenvatting van de belangrijkste elementen van de Nederlandse cultuur. De Onderwijsraad is er een groot voorstander van omdat een dergelijke canon mensen in staat stelt het verhaal van Nederland te begrijpen. Dat geldt voor mensen die vanuit het buitenland komen maar ook voor leerlingen op scholen in Nederland. Het gaat vooralsnog om historische en culturele hoofdzaken maar op termijn zouden daar ook anderen elementen bij kunnen komen zoals bijvoorbeeld de taal, maatschappijleer, kunst, techniek en geografie. Ook vindt de Onderwijsraad dat Nederland meer inspanning moet verrichten om internationale afspraken ten aanzien van de kenniseconomie waar te maken. En tot slot gaat het - als het goed is - de verloedering van het onderwijs tegen omdat het daarin een soort minimumgrens (bodemkennis) aangeeft. Een van de deelnemers aan de discussie in Buitenhof gaf een voorbeeld van die verloedering over de exameneisen voor het vak Engels. Daarin staat dat leerlingen drie (nog maar drie!) boeken moeten lezen waarvan de teksten binnen het bereik van de kandidaten liggen, hetgeen niet wil zeggen dat alleen jeugdliteratuur in aanmerking komt. In die eis zit een overtuiging dat jongeren van zo'n 17 jaar niets anders lezen dan jeugdliteratuur. Zo wordt dan glashelder welk niveau wordt verwacht en verondersteld. Veel deskundigen vinden dit een buitengewone zorgwekkende zaak en verwachten dat zo'n canon daar iets aan zou kunnen verbeteren. Meer informatie over canonvorming vind je hier. Wat denk jij?
vijf reacties

Anna

Je moet ook wel oppassen dat zo’n canon niet inspeelt op een soort klein krenterig nationalisme dat niet verder kijkt dan de landsgrenzen.

Anna - 01-02-’05 16:49
Mieke

@ Anna: dat werd ook gezegd in die discussie van de week. Je moet Nederland in een groter verband zien in het kader van de wereld om ons heen als je uberhaupt aan zo’n canon denkt.

Mieke - 01-02-’05 17:37
Arjan

Mij lijkt het wel wat!

Arjan (URL) - 01-02-’05 22:18
Anne-Floor

Aaarg, de canon. Daar worden wij mee dood gegooid. Zelfs binnen zoiets als de jeugdliteratuur heb je zelfs canonvorming. Er zijn zoveel verschillende velden en zoveel periferieën en centra’s in zo’n ding aan te wijzen en dat is ook allemaal nogal aan tijd onderhevig. Een erg ingewikkelde discussie, waar ik zeer zeker geen goed op antwoord op zou weten te formuleren, gewoon omdat het zoveel gecompliceerder is dan het lijkt…

Anne-Floor (URL) - 01-02-’05 23:42
Mieke

@ Anne-Floor: Probeer eens of je een aantal hoofdlijnen kunt schetsen? Daar gaat de canon per slot van rekening ook over.

Mieke - 01-02-’05 23:51


(optioneel veld)
(optioneel veld)

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.